Web   NewsAskMusicImageVideoDownloadMap
Podobne wyszukiwania
vat wikistawki podatku vat 2018stawki vat w polscepodatek vat wikipediavat number wikipediastawki vat polskaustawa o vat wikipedia

vat wikipedia

Wyniki wyszukiwania dla vat wikipedia
 Ads:
 1. Podatek od towarów i usług – Wikipedia, wolna encyklopedia

  value-added tax, VAT) – podatek od wartości dodanej, podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia …
  Od: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_towarów_i_usług
 2. Value-added tax - Wikipedia

  A value-added tax (VAT), known in some countries as a goods and services tax (GST), is a type of tax that is assessed incrementally, based on the increase in value of a product or service at each stage of production or distribution. VAT essentially compensates for the shared services and infrastructure provided in a certain locality by a state ...
  Od: https://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax
 3. VAT identification number - Wikipedia

  Liczba wierszy: 29 · A value added tax identification number or VAT identification number (VATIN …
  Od: https://en.wikipedia.org/wiki/VAT_identification_number
 4. Podatnik VAT czynny – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Podatnik czynny – podmiot zarejestrowany do VAT, wykonuje czynności opodatkowane.. Ustawa o podatku od towarów i usług definiuje, że czynnymi podatnikami są wszyscy podatnicy VAT, którzy są zobowiązani do uregulowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.Czynnym jest również podatnik niewyrejestrowany z ewidencji VAT dokonywanej przez Urząd Skarbowy.
  Od: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatnik_VAT_czynny
 5. Stawka podstawowa VAT – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Stawka podstawowa – standardowa stawka podatku VAT stosowana na towary i usługi, względem których nie przewidziano preferencji podatkowych. W Unii Europejskiej stawka podstawowa nie może być niższa niż 15% (w Polsce do 31 grudnia 2010 r. 22%, od 1 stycznia 2011 – 23%).
  Od: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawka_podstawowa_VAT
 6. Stawka zerowa VAT – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Stawka zerowa VAT – preferencyjna stawka podatku VAT określona w wysokości 0% podstawy opodatkowania, wprowadzona przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (). Stawka 0% jest w rzeczywistości zwolnieniem z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie mają zatem do niej ...
  Od: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawka_zerowa_VAT
 7. Deklaracja podatkowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

  vat-ue Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów różne terminy, w zależności od formy składania (w wersji elektronicznej do 25 lub papierowej do 15) oraz wartości przeprowadzonych transakcji wewnątrzunijnych (informacja składana za …
  Od: https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_podatkowa
 8. Podatek – Wikipedia, wolna encyklopedia

  podatek VAT – 111,7 mld (ponad 48% dochodów podatkowych i ponad 45% dochodów budżetu) akcyza – 52,2 mld (blisko 23% dochodów podatkowych i ponad 21% dochodów budżetu) podatek PIT – 38 mld (ponad 16% dochodów podatkowych i ponad 15% dochodów budżetu)
  Od: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek

vat wikipedia wyniki wyszukiwania z Internetu, jeżeli naruszenie swoich praw, proszę napisz do mnie. © 2019 Oyxter Znaleziska