Web   NewsAskMusicImageVideoDownloadMap
Podobne wyszukiwania
podatek od wartosci dodanejvalue added taxwszystko o podatku vatpodatek w polscevat 4 co to jestvat polskavat number

vat wikipedia

Wyniki wyszukiwania dla vat wikipedia
 Ads:
 1. Value-added tax - Wikipedia

  Od: https://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax
 2. Podatek od towarów i usług – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Podatek od towarów i usług (PTU) (ang. value-added tax, VAT) – podatek od wartości dodanej, podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.
  Od: https://pl.wikipedia.org/wiki/VAT
 3. Podatnik VAT czynny – Wikipedia, wolna encyklopedia

  Podatnik czynny – podmiot zarejestrowany do VAT, wykonuje czynności opodatkowane.. Ustawa o podatku od towarów i usług definiuje, że czynnymi podatnikami są wszyscy podatnicy VAT, którzy są zobowiązani do uregulowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.Czynnym jest również podatnik niewyrejestrowany z ewidencji VAT dokonywanej przez Urząd Skarbowy.
  Od: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatnik_VAT_czynny
 4. Podatek VAT – Encyklopedia Zarządzania

  Podatek VAT - zwany podatkiem od wartości dodanej, jest specyficznym typem pośredniego, powszechnego podatku obrotowego, który obciążą ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu. VAT odróżnia od pozostałych podatków obrotowych to, że jest podatkiem wielofazowym, czyli obciąża przyrost wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego.
  Od: https://mfiles.pl/pl/index.php/Podatek_VAT
 5. Podatek VAT - definicja i zasady działania - Poradnik ...

  14.12.2017 · Podatek VAT po raz pierwszy został wprowadzony we Francji w 1954 roku. Jego rozpowszechnienie wynikało z konieczności harmonizacji podatkowej państw należących do Unii Europejskiej i zostało ustanowione za pomocą dyrektyw z 1967 r.
  Od: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-co-to-jest-podatek-vat-zasady...
 6. Informacje podstawowe o VAT - Finanse

  Podatek VAT stanowi, co do zasady, różnicę pomiędzy VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom (podatek należny) a VAT zapłaconym przy zakupie towarów (podatek naliczony).
  Od: http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/informacje-podstawowe
 7. Deklaracja VAT-7 | Darmowe porady podatkowe i finansowe ...

  Najczęściej podatnicy wypełniają druk VAT-7. Jest to miesięczny sposób rozliczenia się z fiskusem. Kwartalnie składane są deklaracje VAT-7K. Występuje jednak dużo więcej formularzy dotyczących podatku VAT: VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11 oraz VAT-12.
  Od: http://www.nie-tylko-podatki.pl/deklaracja-vat-7
 8. VIES - European Commission

  Additional tools ; VIES VAT number validation. You can verify the validity of a VAT number issued by any Member State by selecting that Member State from the drop-down menu provided, and entering the number to be validated.
  Od: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies
 9. VIES jako system umożliwiający sprawdzenie poprawności ...

  VIES jako system umożliwiający sprawdzenie poprawności danych kontrahenta. System VIES (VAT Information and Exchange System) to system informatyczny pozwalający na wymianę informacji między państwami Unii Europejskiej na temat transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz podatników VAT.
  Od: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat-akcyza/133739,VIES-jako-system...

vat wikipedia wyniki wyszukiwania z Internetu, jeżeli naruszenie swoich praw, proszę napisz do mnie. © 2018 Oyxter Znaleziska