Web   NewsAskMusicImageVideoDownloadMap
Podobne wyszukiwania
lista przypadków pomocy de minimisuokik pomoc de minimiswniosek o pomoc de minimisrzecznik praw konsumentauokik kontaktrzecznik praw konsumenta kontaktpomoc de minimis wyszukiwarka

uokik pomoc publiczna

Wyniki wyszukiwania dla uokik pomoc publiczna
 Ads:
 1. pomoc publiczna - uokik.gov.pl

  We would like to show you a description here but the site won’t allow us.
  Od: https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php
 2. SUDOP

  Informacje udostępniane za pośrednictwem systemu SUDOP pochodzą ze sprawozdań o udzielonej pomocy sporządzanych za pośrednictwem aplikacji SHRIMP przez podmioty udzielające pomocy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
  Od: https://sudop.uokik.gov.pl
 3. UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.) związanych z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia KE nr 651/2014[1], UOKIK
  Od: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21730/uokik.pdf
 4. SUDOP - Wyszukiwanie pomocy ... - sudop.uokik.gov.pl

  zawijanie długich wierszy w kolumnach dla formatu PDF. Wyczyść wszystkie kryteria Wyszukaj według wybranych kryteriów
  Od: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
 5. Pomoc dla konsumentów - prawakonsumenta.uokik.gov.pl

  Darmowa pomoc prawna. Darmową pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego mogą otrzymać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia lub ukończyły 65 lat, osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, a także kombatanci, weterani lub poszkodowani katastrofą naturalną lub klęską żywiołową.
  Od: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc
 6. Wyroki dotyczące Decyzji Prezesa UOKiK - decyzje.uokik.gov.pl

  Zamieszczane tu informacje dotyczą wszystkich wyroków SOKiK, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Najwyższego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzul za niedozwolone (w których powodem był Prezes UOKiK), ogłoszonych od 1 stycznia 2015 r. oraz powiązanych wyroków ...
  Od: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf
 7. Kalkulatory pomocy publicznej / Pomoc publiczna / Oferta ...

  W Kalkulatorze stosuje się uproszczoną metodę liczenia pomocy publicznej (EDB), która - zgodnie interpretacją UOKiK - może być zastosowana w przypadku, gdy harmonogram wypłat dostosowany jest do harmonogramu kosztów przedsięwzięcia.
  Od: https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/pomoc-publiczna/...
 8. UOKiK: wzrosła pomoc publiczna - Puls Biznesu - pb.pl

  Pomoc publiczna wyniosła 25,26 mld zł w 2014 r. wobec 22,12 mld zł rok wcześniej, wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Z wyłączeniem pomocy udzielonej w sektorze transportu, pomoc wyniosła 19,35 mld zł w ubiegłym roku.
  Od: https://www.pb.pl/uokik-wzrosla-pomoc-publiczna-817126
 9. POMOC PUBLICZNA (obowi ą ści) UOKiK MINISTERSTWO …

  publicznych (załącznik nr 4 do rozporz ądzenia) - sprawozdanie roczne dla Ministerstwa Finansów - 60 dni od dnia zako ńczenia roku kalendarzowego 1. sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej ni Ŝ pomoc de minimis – roczne ( załącznik nr 1 do rozporz ądzenia)
  Od: http://www.zielonagora.rio.gov.pl/esi-admin/upload/pomoc-publiczn...

uokik pomoc publiczna wyniki wyszukiwania z Internetu, jeżeli naruszenie swoich praw, proszę napisz do mnie. © 2018 Oyxter Znaleziska